Lumin - Living Installation

Lumin, doğadan ilham alan, kaynağını izleyicilerden alan canlı bir enstalasyon. Karanlık mağaralarda parlayan solucanların gerçek zamanlı simülasyonudur. Ziyaretçilerin el pozisyonlarını takip ederek sanal dünyada ışık ve kuvvet alanlarına dönüştürür. Bu, izleyicinin resmin bir parçası olmasına izin vermek için görünmez bir bağlantı oluşturmaya yardımcı olur. Birisi etkileşime girdiğinde, biyolüminesans yaratıkların fiziksel yaşam benzeri davranışlarını gözlemleyebilirler.

Biyolüminesans canlıları, diğer yaşam türlerini çekmek, iletişim kurmak ve avlamak için ışıklarını yayarlar, ışık onları çevrelerine bağlayan ana unsurdur. Bu canlıların Yeni Zelanda’daki mağaralarda yaşayan özel bir türü var, ateşböcekleri (Arachnocampa luminosa). Bu enstalasyon, izleyicileri bu mağaralara götürüyor ve ellerine dokunarak dijital ortamı manipüle etmelerini sağlıyor. Bu bir döngü veya önceden kaydedilmiş bir görüntü değil, etkileşimi o anda oluyor ve bir daha asla tekrarlanmıyor.

Konsept & Tasarım : Ahmet Said Kaplan

Ses Tasarımı: KAOSMOS

Teknik Direktör: N. Cihan Çankaya

Yapım: DECOL


Lumin is a living installation inspired by nature, sourced by the audience. It is real time simulation of glowing worms in the dark caves. It tracks hand positions of the visitors and transform them to light and force fields in the virtual world. This helps to create an invisible connection to allow the audience to be part of artwork. When someone interact with they can observe the physical life like behaviours of bioluminescence creatures.

Bioluminescence creatures are emitting their lights to attract, communicate and hunt other species of life, light is their main element to connect them with their surroundings. There is a special kind of these creatures are living inside of New Zealand’s caves, glowworms (Arachnocampa luminosa). This installation takes audience to this caves and let them manipulate the digital environment by touching their hands. It is not a loop or pre-recorded footage, it’s interaction is happening at the moment and it never repeats itself again.

Concept & Design : Ahmet Said Kaplan
Sound Design: KAOSMOS
Manager: N. Cihan Cankaya
Production: DECOL