Chance The Writer

Chance The Writer, Begüm Çelik, 2022, Interactive Installation – Raspberry Pi, camera, thermal printer, GPT-3 text-davinci-002 AI model, dice, six different news portals

The work refers to news sources that people encounter in the flow of everyday life. The fact that this encounter can be accidental as well as intentional is addressed through the questioning of pseudo-randomness in the computer. Pondering the notion of luck, a piece of news written that day but never before is being presented to its interactant, whose role of being both the writer and the reader simultaneously.

Eser, insanların günlük hayatın akışı içerisinde karşılaştıkları haber kaynaklarına gönderme yapmaktadır. Bu karşılaşmanın kasıtlı olduğu kadar tesadüfi de olabileceği bilgisayardaki sözde rastlantısallığın sorgulanması üzerinden ele alınmaktadır. Şans kavramı üzerine kafa yorarak, o gün yazılmış ama daha önce hiç yazılmamış bir haber, aynı anda hem yazar hem de okuyucu rolü oynayan muhatabına sunuluyor.